Wielkawola.pl

Recenzje Motobloki, Agrotechnika, Rolnicze

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

1. Definicja „Właściciela” – administratora serwisu.
„Strona” to projekt internetowy właściciela - portalu informacyjnego, na którym teraz jesteś.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę, która kontaktuje się, łączy lub pomaga stronom trzecim w dostępie do informacji lub treści dowolnego rodzaju publikowanych w Witrynie Właściciela, a także za pośrednictwem linków wymienionych w Witrynie, zarządzanych przez pobranie z Witryny lub uzyskanych poprzez uzyskanie dostępu Strona internetowa.
2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza Umowa o korzystanie ze strony internetowej (zwana dalej „Umową”) zawierana jest między Właścicielem a każdym Użytkownikiem. Uzyskiwanie dostępu do dowolnej części Witryny, a także tworzenie łączy, cytowanie i przedruk materiałów z Witryny stanowi prawną zgodę użytkownika na związanie się warunkami niniejszej Umowy. Właściciel i Użytkownik zwani są łącznie „Stronami”.
3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z witryny na własne ryzyko. Przedstawione na stronie produkty lecznicze i materiały informacyjne dotyczące ich stosowania mają charakter informacyjny i nie mogą służyć jako wskazówki do samodzielnej diagnozy i leczenia oraz mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem lekarza.

3.2. Użytkownicy serwisu z innych krajów powinni korzystać z informacji o produktach leczniczych zgodnie z przepisami obowiązującymi na ich terytorium.
3.3. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany samoleczeniem zgodnie z zaleceniami podanymi w serwisie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędne interpretacje, które mogą powstać w wyniku przeglądania, czytania lub kopiowania materiałów zawartych na stronie, dlatego żadna osoba prawna ani osoba fizyczna nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie tych materiałów. W żadnym wypadku odpowiedzialność za skutki bezpośrednio lub pośrednio związane z wykorzystaniem informacji publikowanych w serwisie nie może być przeniesiona na właściciela serwisu i stanowić podstawy do jego ścigania.
3.4. Usługi witryny są świadczone „tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Użytkownik dobrowolnie zrzeka się odpowiedzialności i odszkodowania wobec właścicieli strony za ewentualne szkody wyrządzone zdrowiu użytkownika.

3.5. Ani administracja strony, ani jej partnerzy lub pracownicy nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego działania strony; Nie gwarantują również, że wyniki zostaną uzyskane w wyniku korzystania z witryny lub dokładności i przydatności jej materiałów.
4. Zmiana zawartości strony

4.1. Wszystkie informacje i materiały publikowane na tej stronie są dostarczane bez gwarancji błędu. Właściciel serwisu ma prawo do zmiany informacji i materiałów publikowanych w serwisie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach.

5. Znaki towarowe

5.1 Zarejestrowane znaki towarowe i marki wymienione na stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.
6. Zmiana warunków

6.1 Niniejsza Umowa nie jest umową. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy i wprowadzenia nowej. Takie zmiany wchodzą w życie od momentu ich zamieszczenia na stronie. Korzystanie z materiałów serwisu przez użytkownika po dokonaniu zmian w umowie oznacza automatycznie jego zgodę.
7. Zdjęcia

7.1 Wszystkie obrazy na naszej stronie zostały znalezione za pomocą wyszukiwarek, więc nie możemy z góry określić, na jakich warunkach będą rozpowszechniane i kto jest ich autorem. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do obrazu używanego w witrynie i chcesz złożyć skargę dotyczącą naszego wykorzystania, skontaktuj się z nami, a usuniemy go z naszej witryny lub zastosujemy się do warunków korzystania z usługi.
W tym celu skontaktuj się z nami i podaj informacje dotyczące przedmiotu prawa, informacje o posiadaczu prawa oraz adres strony w naszej witrynie zawierającej dane naruszające prawo. Możesz do nas napisać, wypełniając formularz opinii.

8. Nagrywanie wideo

8.1 Wszystkie filmy publikowane na tej stronie pochodzą z www.youtube.com i są open source do użytku tam, gdzie dostępny jest specjalny kod odtwarzacza. Nie przechowujemy filmów bezpośrednio na naszym serwerze. Dlatego wszelkie pytania i reklamacje dotyczące materiałów wideo zamieszczonych na naszej stronie należy kierować do użytkowników serwisu www.youtube.com, którzy zamieścili tam materiały, do których posiadasz prawa autorskie, lub do administracji serwisu www.youtube.com