Wielkawola.pl

Recenzje Motobloki, Agrotechnika, Rolnicze

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej — polityką prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które ta strona internetowa może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania z witryny, programów i produktów tej witryny.

1. DEFINICJA

1.1 W niniejszej polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Zarządzanie tym serwisem (dalej – administracja serwisu)” – pracownicy upoważnieni do administrowania serwisem, którzy organizują i (lub) realizują przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, a także skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacji) dokonywanych na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub zidentyfikowanej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana z użyciem lub bez użycia narzędzi automatyzacji na danych osobowych, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, modyfikacja) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem operatora lub innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby uniemożliwić ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub z innych przyczyn prawnych.

1.1.5. „Użytkownik Witryny (dalej – Użytkownik)” oznacza osobę, która ma dostęp do Witryny za pośrednictwem Internetu i korzysta z adresu URL tej Witryny.

1.1.6. „Cookie” to niewielka porcja danych wysyłana przez serwer sieciowy i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieci Web w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje wyświetlić stronę w tej witrynie. otworzyć

1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła sieci komputerowej utworzony przy użyciu protokołu IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej strony.

2.3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których użytkownik może przejść poprzez linki dostępne na stronie.

2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez użytkownika serwisu.

3. PRZEDMIOT OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki administracji witryny w zakresie zachowania poufności i zapewnienia reżimu ochrony prywatności danych osobowych przekazanych przez użytkownika na żądanie administracji witryny.

3.2. Dane osobowe dozwolone do przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką prywatności podawane są przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza zwrotnego rejestracji na stronie i zawierają następujące informacje:

3.2.1. Nazwa Użytkownika;

3.2.2. adres e-mail (e-mail);

4. CEL ZBIERANIA OSOBISTYCH DANYCH O UŻYTKOWNIKU

4.1. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez administrację serwisu w następujących celach:

4.1.1. Zapewnienie użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów witryny.

4.1.2. Nawiązywanie informacji zwrotnej z użytkownikiem, w tym wysyłanie wiadomości, zapytań dotyczących korzystania z serwisu, przetwarzanie próśb i próśb użytkowników.

4.1.3. Zapewnienie skutecznego wsparcia technicznego dla użytkownika w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu.

4.1.4. Wyrażenie zgody użytkownika na wiadomości e-mail i inne informacje w imieniu tej witryny.

4.1.5. Realizacja działań reklamowych za zgodą użytkownika.

4.1.6. Zapewnienie użytkownikowi dostępu do serwisów lub usług partnerów serwisu w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, jakimikolwiek środkami prawnymi, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.